Individprövningen

Flyttas till Gunnarp i Ekerödsrastens regi.
Den 16 aug 2010 flyttade 173 tjurar in.

Svensk Köttrasprövning AB bedriver individprövning av köttrastjurar samt deltar i utvecklingen av metodik för avelsvärdering av köttrasdjur.

Ägare

Svensk Köttrasprövning ägs av Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB), VikingGenetics, Scan och Svenska Avelspoolen AB.
www.kottrasprovningen.se

Individprövning

Individprövningen innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas föds upp på en individprövningsstation. Genom att de testas samtidigt i samma miljö eliminerar man så långt som möjligt påverkan av miljön och de skillnader som tjurarna visar för de egenskaper som registreras, beror huvudsakligen på genetiska skillnader mellan individerna.

Varje år prövas årets bästa tjurkalvar från de olika köttraserna på stationen. De är födda under perioden 1 december t o m 31 mars och sätts in på prövningsstationen under juli (vecka 30). Fram till dess har de gått tillsammans med sin moder och andra djur i födelsebesättningen.

Tjurkalvarna som skall individprövas väljs ut av respektive rasförening och vid urvalet används bl a BLUP-värden och andra uppgifter om både tjurkalven själv, dess far och mor. Målsättningen är att de bästa tjurkalvarna skall individprövas. Tjurarna ägs av respektive uppfödare under tiden på Gismestad

Efter insättningen i juli får djuren acklimatisera sig på stationen under några veckor och själva prövningsperioden startar i slutet av augusti. Prövningsperioden avslutas i slutet av januari året efter.

Auktion

Efter avslutad prövning säljs de bästa tjurarna på en auktion, som hålls i början av mars. För att få deltaga i auktionen krävs att tjurarna uppfyller de krav som ställs både från respektive rasförening och från Svensk Köttrasprövning.

Dagens

Restaurangen

Konferens

w_charolais

Charolais

w_kottbutik

Köttbutik