Charolais

Sedan starten 1970 med ett 25-tal kor (både korsningar och renrasiga) har antalet varierat mellan 25-90 kor fram till slutet av -90 talet. Därefter har vi mer målmedvetet ökat besättningen till idag200 st kor inklusive rekrytering. En del tjur- och kvigkalvar köps in på hösten för vidare uppföljning. Vi använder13 st avelstjurar till korna. Alla djur går i lösdrift och kan vistas ute året runt. Vår målsättning är att få fram starka djur som klarar större grupper i lösdrift som är lugna och harmoniska. Vidare eftersträvas god exteriör, bra slaktkroppsutbyte, bra mjölk-egenskaper etc.

Från omkring den 15/4 -1/10 går alla djur på bete, frånsett en grupp som går i en rastfålla intill gården. Dessa skall gödas fram till slakt under sommarmånaderna för att täcka behovet av kött till Ekerödsrasten. De går i 13 olika grupper under betessäsongen. Okt-april äter djuren ute på en hårdjord foderplats och går in och ligger i ligghallar. Alla djur har fri tillgång på foder. Kalvarna föds mellan den 25/1-30/4 med koncentration febr-mars. Kalvarna tas ifrån sina mödrar i sept-okt mån.

Utfodringen

Alla djur har fri tillgång på foder. De utfodras med hö, ensilage, halm, pellets, drank, mineraler och saltstenar. Hö och ensilage är huvudfoderstaten och produceras på gården. Halm går mest åt till att hålla liggbäddarna torra.

Kontrollprogrammet

Alla kalvar som föds vägs, därefter vägs de igen vid 200 dagar, resp 365 dagars ålder.

Besättningen är ansluten till:

  • Leukosprogrammet
  • BVD
  • Paratuberculos
  • Felfri hud
  • BIS ansluten
  • KAP
  • CDB vilket är obligatoriskt för alla djurägare(nötkreatur)
  • Salmonellaprogrammet

På gården arbetar Peter Risberg med medarbetare Martin Risberg. För närmare information ring 070-5552930.

widget_dagens

Restaurang

Meny

Bussmeny

Hitta hit